Bizden Haberler
ETKİNLİKLERİMİZ      
Zekâyı eğitime uygularken şu prensiplere dikkat etmekteyiz; 

 Zeka öğrenilebilir. 
 Her insanın güçlü zekaları vardır. 
 Her insanın zayıf zekaları vardır. 
 Zayıf zekalar güçlendirilebilir. 
 Kişinin zekası parmak izi kadar eşsizdir. 

             
       
                     
Türkçe-Dil Etkinlikleri (Sözel-Dilsel Zeka) :
Kelimelerle düşünme ve ifade etme, kelimelerin anlamını kavrayabilme, şiir okuma, mizah hikaye anlatma, gramer bilgisi, soyut düşünme, kavram oluşturma ve yazma gibi olayları içeren, dili etkili kullanma ve üretme becerisidir. Bu alanı geliştirmek için yaptırılacak çalışmalar; Okuma-yazma, öykü dinleme ve anlatma becerisini geliştirici etkinlikler, kelime oyunları, drama çalışmaları.
 
Müziksel ve Ritmik Zeka :

Sesler, notalar, ritimlerle düşünme, farklı sesleri tanıma ve yeni sesler, ritimler oluşturma becerisidir. Çevreden gelen seslere ve müzik aletlerine karşı duyarlılık kapasitelerini içerir. Bu alanı geliştirmek için yaptırılacak çalışmalar; Şarkı dinleme, öğrenme ve söyleme müzik aletleri çalma, ritim çalışmaları.
 
Oyun Etkinlikleri (Bedensel-Kinestetik Zeka) :
Hareketlerle, jest ve mimiklerle kendini ifade etme, beyin ve vücut (el-göz) koordinasyonu etkili bir biçimde kullanabilme becerisidir. Bu alanı geliştirmek için yaptırılacak çalışmalar; Her türlü fiziksel gelişim (büyük ve küçük kas) etkinlikleri, jimnastik, dans, folklor, parmak boya, hamur-kil-seramik çalışmaları, el-göz koordinasyonunu geliştirici etkinlikler, yaratıcı drama etkinlikleri.
 
Sanat Etkinlikleri (Görsel-Mekansal Zeka) :
Resimler, imgeler, şekiller ve çizgiler düşünme, 3 boyutlu nesneleri algılama ve muhakeme etme becerisidir. Bu alanı geliştirmek için yaptırılacak çalışmalar; Her türlü görsel algı ile etkinlikler, hayali öykü anlatma, drama, her türlü yaratıcı etkinlikler, resim ve sanatsal etkinlikler.
 
Fen ve Doğa Etkinlikleri (Doğa Zekası) :
Doğadaki bütün canlıları tanıma, araştırma ve canlıların yaratılışları üzerine düşünme becerisidir. Bu alanı geliştirmek için yaptırılacak çalışmalar; Her türlü fen ve doğa etkinlikleri, deneyler, proje çalışmaları, geziler.
 
Drama Çalışmaları (Kişilerarası Sosyal Zeka) :
Grup içinde işbirliği yapma, sözel ve sözsüz iletişim kurma, insanların duygu düşünce ve davranışlarını anlama, yorumla ve insanları ikna edebilme becerisidir. Bu alanı geliştirmek için yaptırılacak çalışmalar; Arkadaşlık kurma, liderlik, paylaşma ve sosyalleşmeyle ilgili etkinlikler, sohbet ve tartışmalar.

 
Web Tasarım : DNZ WEB DİZAYN
240 Sok. No:6/A Hatay, Konak - İZMİR  
TEL : 0232 231 00 82  
© 2012 - Ödev Evi Etüt Eğitim Merkezi
GSM : 0541 219 74 34